ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ- ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ 4ου ΜΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

2012-03-08 21:41

 

Τιμητική εκδήλωση για εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που αποχώρησαν από την Υπηρεσία, κατά τα έτη 2010 και 2011, καθώς επίσης και τους Διευθυντές Εκπαίδευσης και Προϊσταμένους Γραφείων για το ίδιο διάστημα, διοργανώνει η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς, την Τρίτη 13 Μαρτίου 2012 και ώρα 9:00 το πρωί, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κιλκίς. Στον ίδιο χώρο, στις 10:30 π.μ., θα διεξαχθεί το 4ο Μαθητικό Προσυνέδριο Πληροφορικής στο οποίο θα συμμετέχουν μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικοί των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κιλκίς. Πρόκειται για μία από τις οκτώ προσυνεδριακές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τις κατά τόπους Διευθύνσεις της. Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με το 4ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου» του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας ΝΟΗΣΙΣ, στη Θεσσαλονίκη, στις 8 και 9 Μαΐου 2012.

Οι εκδηλώσεις τελούν υπό την αιγίδα των Δήμων Κιλκίς και Παιονίας.