Ένα απίθανο ψηφιακό και αναλογικό ρολόι

2012-04-05 14:30

 Πατήστε στο ρολόι και απλά θαυμάστε. Όταν κουραστείτε πατήστε στο ρολόι της οθόνης που θα ανοίξει.