Εκπαιδευτικά

Στη σελίδα αυτή θα αναρτούμε  χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο είτε δημιουργήσαμε εμείς είτε άλλοι συνάδελφοι.

Δοκιμάστε και χρησιμοποιήστε ελέυθερα ότι σας ταιριάζει.

Θα χαρούμε να έχουμε τις δημιουργικές παρατηρήσεις και βελτιώσεις του υλικού που θα χρησιμοποιήσετε.

Συνεργατικά και Συλλογικά μπορούμε να πορευτούμε στέρεα και δημιουργικά.

Υ.Γ. Δεκτή κάθε πρόταση για την καλύτερη ταξινόμηση του υλικού.